Doelstelling

Van Hirtum Geudens wil op een betrouwbare en competente wijze meewerken aan het realiseren van kleine of grote verbouwingswerken of nieuwbouw projecten.  Zij wil dit doen op een eerlijke, veilige, efficiënte en milieubewuste wijze.  Om haar doelstelling te bereiken zal zij zich maximaal inspannen om haar personeel te motiveren en, in een aangename, familiale werksfeer, hen optimale kansen te bieden zich professioneel te ontplooien.  Zo hoopt Van Hirtum Geudens gestaag op eigen kracht te kunnen groeien, zich verder te kunnen ontwikkelen ten dienste van haar klanten en een stabiele toekomst aan te bieden aan haar medewerkers.

Klanten

 • Duidelijk advies

 • Duidelijke afspraken

 • Kwalitatieve uitvoering

 • Garantie

 • Nazorg / service

 • Betaling na uitvoering


Leveranciers

 • Echt partnership

 • Betrouwbaarheid

 • Stabiliteit

 • Innoverend

 • Kwaliteitsbewust

 • Samenwerking op mensenmaat


Personeel

 • Ontplooiingskansen

 • Motivatie

 • Werkveiligheid

 • Verantwoordelijkheid

 • Familiale sfeer

 • Zekerheid


Gemeenschap

 • Vorming jongeren  ( stages, bedrijfsbezoeken / samenwerking met scholen )

 • Milieubewust werken

 • Veiligheidsbewust werken